Certificering

De praktijk wil de kwaliteit die geboden wordt graag zichtbaar maken.

Er zijn verschillende certificeringstrajecten.

Voor de apotheek zijn we gecertificeerd door de DEKRA sinds 2005

Voor het huisartsgeneeskundige deel zijn we geaccrediteerd bij de NHG sinds 2009.

Om op te leiden tot huisarts zijn we gecertificeerd sinds 2008 bij de SBOH.

Voor het verlenen van apotheekzorg van hulpmiddelen en incontinentie zijn we gecertificeerd bijSEMH sinds 2014. 

In het kader van deze kwaliteitstrajecten wordt  regelmatig de mening van de patient gevraagd middels enquetes.

De resultaten zijn tot op heden voortdurend boven de benchmarkresultaten geweest. Een resultaat waar we trots op zijn. We spannen ons in om deze patient tevredenheid in de toekomst vast te houden.

Heeft u tips voor ons dan horen we het graag.